Afmeting: 31 x 24 cm  / 42 Blz.

Het Gildeboek
Aflevering 4    december 1935
Het St.Bernulphus-gilde vereniging voor kerkelijke
kunst en oudheidkunde
Opgericht in 1870,stelt zich ten doel de bevordering van bloei der hedendaagse en den eerbied voor de oude liturgische kunst. Het lidmaatschap staat open voor alle katholieken, die belang stellen in en oudheidkunde, in de eerste plaats voor R.K. geestelijken en R.K. kunstenaars. de kosten van het lidmaatschap bedragen
F8,- per jaar
Alle leden ontvangen kosteloos het ge´llustreerd kunst tijdschrift "Het Gildeboek". Opgave voor lidmaatschap geschiedt bij den secretaris van het gilde: Kapelaan A.E.H.Welters

Het nieuwe Seminarie van Apeldoorn
Blz.107  /  Blz.108  /  Blz 109  /  Blz 110  /  Blz. 111
Blz.112
  /  Blz.113  /  Blz. 114 /  Blz 115  /  Blz. 116
Blz. 117 Blz 118  /  Blz. 119 Blz.120

Naar index Documenten