Sacristie glas in lood ramen                                                  Terug naar Gebouw Intern