Afmeting 14,5 x 23,5 cm  3 luik
 

Prospectus  1960 ?                Geschonken door G.Wiegerinck

Toelating
Nederlandse taal, Rekenen, Aardrijkskunde enz....

Onderwijs
De leerlingen van het seminarie volgen het onderwijs op het gymnasium dat in het seminarie is gevestigd, (koninklijk besluit van 2 juni 1954) enz......

Muziekonderwijs
Zangonderwijs is opgenomen in de gewone lesrooster. andere muzieklessen moeten afzonderlijk worden vergoed naar het volgende tarief ( per schooljaar) pianolessen f 60,- enz......

Van huis tot huis
Voor de opvoeding tijdens de opleiding tot priesterschap rust de eerste verantwoordelijkheid bij de ouders. enz......

Huishoudelijke zaken
In de kosten van het levensonderhoud op het seminarie wordt een bijdrage gevraagd van f 700,- per jaar enz......
 

Naar index Documenten