Afmeting 14,5 x 23,5 cm  3 luik
In bezit van  Wilbert de Kruiff

Prospectus  1956 / 1957

Doel en voorwaarden
Als leerling kunnen worden toegelaten zij, die het voornemen hebben priester te worden van het Aartsbisdom, en door gedrag en bekwaamheid te zullen verwerven. De aanmelding geschiedt schriftelijk bij de president enz...

Eisen voor het toelatingsexamen
Het examen voor toelating tot de eerste klas omvat:
Nederlandse taal:
1. Het kunnen lezen en verklaren van een eenvoudig tekst.
2. Het maken van een eenvoudig opstel.
3. het ontleden in de voornaamste zinsdelen
4. Het benoemen van de voornaamste woordsoorten. enz...

Jeugdbeweging
De leerlingen kunnen vrijwillig toetreden tot de verkenners -  groepen op het Seminarie. Hier wordt gevraagd dat de jongen in het bezit is van een verkenners - uniform en ieder trimester een contributie betaald van f 2.50. Ook de kosten van het kamp moeten door de jongens zelf betaald worden. enz....
 

Naar index Documenten