Afmeting 12.5 x 20.5 cm    62 Blz.

                      MCMVI  1906 - MCMLVI  1956
Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie Culenborg / Apeldoorn
Dit gedenkschrift wil een herinnering zijn aan de viering van 50 jaar priesteropleiding door de diocesane geestelijkheid aan het Klein Seminarie van het Aartsbisdom (naar de grenzen van 1 februari 1956). Evenmin als de feestviering zelf wil dit gedenkschrift aller-eerst de aandacht vestigen op het verleden: het is veeleer geboren uit liefde voor de toekomst. Een echt groots verleden vraagt juist de toekomst in te zien. Immers een voor uitziende blik heeft ook het verleden groots gemaakt. De ontzaglijke kentering die de hele wereld samentrekt, die aan heel de samenleving nieuwe gestalte geeft, vraagt met name om een diepgaande bezinning op de vorming van de toekomstige priesters. Dit boekje wordt de geestelijkheid van het vroegere Aartsbisdom, die zo overtuigd en blij de feestelijke herdenking heeft mee gevierd, in dankbaarheid aangeboden. het heest geen systematische opzet. Het bevat herinneringen  en besschouwingen, kritieken en vooruitzichten. zo kan het kenmerkend heten voor de situatie van 1956. Afgezien van de waarde ervan, zal het eens historisch zijn.
President A.C.Ramselaar  Apeldoorn, oktober 1956

 

Naar index Documenten